Äktenskapsförord

Äktenskapsförord kan upprättas i samband med att man ingår äktenskap eller under pågående äktenskap.

Äktenskapsförordet upprättas för att göra all eller viss egendom till enskild egendom i äktenskapet.

Genom äktenskapsförord kan även viss enskild egendom omvandlas till giftorättsgods.

Testamente

Vi har alla behov av att upprätta ett testamente:

– Som sambo för att kunna ärva varandra.
– Som makar för att kunna skapa enskild egendom för
bröstarvinge eller för att skydda efterlevande make då särkullbarn finns.
– Den som inte har några arvingar eller önskar att
kvarlåtenskapen skall tillfalla någon särskild.
För att Ni skall vara säker på att Ert testamente uppfyller alla formkrav vänd Er med förtroende till oss på Finns Juridiska Tjänster

Bouppteckning

Bouppteckningen är en skriftlig handling som skall upprättas inom tre månader från och med dödsdagen,enligt svensk lag.
I bouppteckningen skall den avlidnes samtliga tillgångar och skulder värderas och antecknas.
I förekommande fall antecknas även efterlevande makes eller sambos tillgångar och skulder.
Om det i ett dödsbo inte finns någon fastighet och inga tillgångar utöver det som täcker begravningskostnaderna är en ”Dödsboanmälan” aktuell.
Denna handling görs av Socialförvaltningen i Er Kommun.

Dödsboförvaltning

Många gånger är det skönt att få hjälp med allt när en anhörig går bort.

Vi hjälper till med allt gällande dödsboförvaltning, såsom mottagande av dödsboets post, betalning av räkningar, avslut av abonnemang, försäljning av boets tillgångar etc.

Gåvohandling

Då man önskar ge gåva bör en skriftlig gåvohandling upprättas. I gåvohandlingen kan antecknas om gåvan skall utgöra enskild egendom eller förskott på arv etc.

Vid gåva av fastighet måste skriftlig gåvohandling upprättas. För att gåva inte skall betraktas som köp gäller vissa regler.

Vid gåva av fastighet hjälper Vi till med lagfartsändring. Det är viktigt att anlita en sakkunnig person vid upprättande av gåvohandling.

Bodelning

Bodelning kan göras under bestående äktenskap, vid äktenskapsskillnad samt vid dödsfall.

Bodelning under pågående äktenskap kan vara aktuell om man tex. vill ändra ägareförhållande av en fastighet.

Denna bodelning skall från och med 1 oktober 2011 registreras hos Skatteverket.

Varför välja oss?

Vi lägger största vikt vid att kunna ge Dig som kund kvalificerad juridisk rådgivning med det personliga mötet i fokus.
I slutändan är det våra klienter som avgör om vi gör ett bra jobb, och vårt främsta mål är att varje klient ska bli nöjd och korrekt behandlad.
Vänd dig till oss för att göra livet tryggare och enklare – i sorg, glädje och allt däremellan.

Sagt om oss

Ödmjuka jordnära och förstår hur man hanterar människor med livet i någons händer..
Lars Henningsson
Man hör om syskom som blir osams vid dödsbo! Finns ordnade allt på ett fint sätt.. nu är alla vänner och vi lever vidare med fina minnen…
Anna Karlsson
Nu behöver jag inte oroa mig om min fru skulle ångra sig.. mina anställda och jag driver firman utan att påverkas av ev. skilsmässa!
Evert

Arvskifte

Ett arvskifte skall enligt svensk lag upprättas skriftligt och är en fördelning av den avlidnes kvarlåtenskap.

Vid upprättande av arvskifte hjälper Vi även till med eventuell lagfartsändring samt utdelning av arvslott.